Beheer

Westland Vastgoed & Beheer

LOGIN EIGENAARS
(klik op logo)

Westland Vastgoed & Beheer

LOGIN EIGENAARS
Residenties Koksijde
(klik op logo)

Via bovenstaande link kan u als eigenaar inloggen op de website van uw gebouw. Naast de documenten (basisakte, offertes,…) betreffende de algemene delen vindt u ook uw persoonlijke documenten (afrekening, briefwisseling,…). Daarnaast kan u ook alle facturen voor de gemene delen raadplegen.

AFDELING BEHEER

De afdeling Syndic van Westland Vastgoed & Beheer staat in voor het professioneel en zuinig beheer van alle gemeenschappelijke delen van Residenties en dit op drie vlakken: administratief, financieel en technisch.

Wij zijn een familiaal bedrijf waarbij de klant centraal staat.

Een goed beheer moet gesteund zijn op openheid en wederzijds vertrouwen.
Wij houden steeds vier doelstellingen voor ogen, bij het beheer van Uw residentie:

  • openheid en inzicht verschaffen in de jaarrekeningen voor alle mede-eigenaars
  • zorg dragen voor een zuinig, zorgvuldig en open beheer van alle gelden van de mede-eigendom
  • goed voorbereide besluitvorming, overeenkomstig de basisakte en de geldende wetgeving, en met voorafgaande toelichting en bespreking in de Algemene Vergadering en de Raad van Mede-eigendom
  • continue inzet voor het behoud van de kwaliteit en de standing van het gebouw.

24/24h wachtdienst voor dringende problemen: 058/23.77.23

Waarborgorganisme 730390161823